Danh mục sản phẩm Tư vấn sản phẩm
  • Điện máy tân phong
  • Bếp nhập khẩu tại Hải Phòng
Bếp từ EuroSun EU-T265
Bếp từ EuroSun EU-T265 - Mã số: EU-T265 - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp - Kích thước: 730R * 430S*67C mm - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eurosun - Bảo hành: 3 năm tại nhà
Bếp từ EuroSun EU-T286
Bếp từ EuroSun EU-T286 Mã sản phẩm: EU-T286 - Mức giá: Dưới 12 triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp - Kích thước: 730R * 430S*67C mm - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eu
Bếp từ EuroSun EU-T891G
Bếp từ EuroSun EU-T891G Mã sản phẩm: EU T891G - Mức giá: Trên 15 Triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp từ - Kích thước: 760 x 450 mm - Xuất xứ: Germany - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eur
Bếp từ EuroSun EU-T888G
Bếp từ EuroSun EU-T888G Mã sản phẩm: EU-T888G - Mức giá: Dưới 18 triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp từ - Kích thước: 730 x 430 mm - Xuất xứ: Germany - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eu
Bếp điện từ Eurosun EU TE886G
Bếp điện từ Eurosun EU TE886G Mã sản phẩm: EU-TE886G - Mức giá: Dưới 17 triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp từ - Kích thước: 730 x 430 mm - Xuất xứ: Germany - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp
Bếp điện từ Eurosun EU TE882G
Bếp điện từ Eurosun EU TE882G Mã sản phẩm: EU-TE882G - Mức giá: Dưới 18 triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp từ + 1 bếp điện - Kích thước: 760 x 450 mm - Xuất xứ: Germany - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết
Bếp từ EuroSun EU-T881G
Bếp từ EuroSun EU-T881G Mã sản phẩm: EU-T881G - Mức giá: Dưới 19 triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 3 bếp từ - Kích thước: 760 x 450 mm - Xuất xứ: Germany - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eu
Bếp từ Eurosun EU-T705Plus
Bếp từ Eurosun EU-T705Plus Mã sản phẩm: EU-T705Plus - Mức giá: Dưới 12 triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp - Kích thước: 730R * 430S*62C mm - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp
Bếp Hồng Ngoại Eurosun EU-IF268
Bếp Hồng Ngoại Eurosun EU-IF268 Mã sản phẩm: EU_IF268 - Mức giá: Dưới 7 triệu - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp - Kích thước: 730R * 430S*67C mm - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp Hồng Ngoại Âm - Thương hiệu: Thiết Bị Nhà
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA276S
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA276S Mã sản phẩm: EU-GA276S - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp gas âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eurosun - Bảo hành: Bảo hành 3 năm
Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Eurosun EU-GN08
Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Eurosun EU-GN08 Mã sản phẩm: EU-GN08 - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp gas âm hồng ngoại - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eurosun - Bảo hành: Bảo hành 3 năm
  Bếp Ga Âm Hồng Ngoại Eurosun EU-GN09
Bếp Ga Âm Hồng Ngoại Eurosun EU-GN09 Mã sản phẩm: EU-GN09 - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp gas âm hồng ngoại - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eurosun - Bảo hành: Bảo hành 3 năm
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA287
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA287 Mã sản phẩm EU-GA287 Hãng sản xuất EUROSUN Loại sản phẩm Bếp ga âm EUROSUN
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA279
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA279 Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA279 Thương hiệu: Eurosun Liên hệ: 0966.794.768
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA278
Bếp Gas Âm Eurosun EU-GA278 Mã sản phẩm:EU-GAS278 Tên: Bếp Gas âm Eurosun EU-GA278 Thương hiệu: Eurosun Liên hệ: 0966.794.768
  Bếp Ga Âm Eurosun EU-GA309
Bếp Ga Âm Eurosun EU-GA309 Mã sản phẩm: EU-GA309 - Hãng sản xuất: Eurosun - Số bếp nấu: 3 bếp - Xuất xứ: Malaysia - Phân loại: Bếp gas âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Eurosun - Bảo hành: Bảo hành 3 năm
Bếp từ Besuto BST-99K2
Bếp từ Besuto BST-99K2 - Mã sản phẩm: BST-99K2 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo
Bếp từ Besuto BST -88K2
Bếp từ Besuto BST -88K2 - Mã sản phẩm: BST-88K2 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 nă
Bếp điện từ Besuto BST-55K1
Bếp điện từ Besuto BST-55K1 - Mã sản phẩm: BST-55K1 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 nă
Bếp từ Besuto BST-55K2
Bếp từ Besuto BST-55K2 - Mã sản phẩm: BST-55K2 - Mức giá: Dưới 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2
Bếp từ Besuto BST-66K2
Bếp từ Besuto BST-66K2 - Mã sản phẩm: BST-66K2 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 nă
Bếp từ BESUTO BST-22K2
Bếp từ BESUTO BST-22K2 - Mã sản phẩm: BST-22K2 - Mức giá: Dưới 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2
Bếp điện từ Besuto BST-99K1
Bếp điện từ Besuto BST-99K1 - Mã sản phẩm: BST-99K1 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 nă
Bếp điện từ Besuto BST-88K3
Bếp điện từ Besuto BST-88K3 - Mã sản phẩm: BST-88K3 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 nă
Bếp điện từ Besuto BST -88K1
Bếp điện từ Besuto BST -88K1 - Mã sản phẩm: BST-88K1 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo
BẾP ĐIỆN TỪ BESUTO BST-33K2
BẾP ĐIỆN TỪ BESUTO BST-33K2 - Mã sản phẩm: BST-33K2 - Mức giá: Trên 10 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp từ âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo
Bếp Ga âm Besuto BST-268GS
Bếp Ga âm Besuto BST-268GS - Mã sản phẩm: BST-268GS - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italia - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bả
Bếp ga âm BESUTO BST-189GA
Bếp ga âm BESUTO BST-189GA - Mã sản phẩm: BST-189GA - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo
Bếp gas âm Besuto BST-383GA
Bếp gas âm Besuto BST-383GA - Mã sản phẩm: BST-383GA - Mức giá: Dưới 6 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 3 bếp - Xuất xứ: Trung Quốc - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Bếp gas âm Besuto BST-273GA
Bếp gas âm Besuto BST-273GA - Mã sản phẩm: BST-273GA - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Trung Quốc - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Bếp Ga Âm Besuto BST-283GS
Bếp Ga Âm Besuto BST-283GS - Mã sản phẩm: BST-283GS - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Trung Quốc - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Bếp Ga Âm Besuto BST-283GB
Bếp Ga Âm Besuto BST-283GB - Mã sản phẩm: BST-283GB - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Trung Quốc - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Bếp ga âm Besuto BST-288GA
Bếp ga âm Besuto BST-288GA - Mã sản phẩm: BST-288GA - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Trung Quốc - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Bếp Ga Âm Besuto BST-268GB
Bếp Ga Âm Besuto BST-268GB - Mã sản phẩm:BST-268GB - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Trung Quốc - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Bếp gas âm Besuto BST-868GA
Bếp gas âm Besuto BST-868GA - Mã sản phẩm: BST-868GA - Mức giá: Dưới 5 triệu - Hãng sản xuất: Besuto - Số bếp nấu: 2 bếp - Xuất xứ: Thương hiệu Italy - Phân loại: Bếp ga âm - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo
Bếp từ đôi HOMY HD038
Bếp từ đôi HOMY HD038 Bếp từ đôi HOMY HD038 Công suất : 2 x 2000W. • Nguồn điện: 220 – 240V/ 50HZ. • Kích thước sản phẩm: 730*430*67 mm • Kích thước khoét đá: 680x 390 mm.
Bếp gas đôi HOMY HD037B
Bếp gas đôi HOMY HD037B Thông số kỹ thuật Bếp ga HD037B • Mặt kính bếp chịu lực,chịu nhiệt dày 7mm • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn • Mâm chia lửa bằng đồng, với 2 vòng lửa • Công suất nhiệt 4.0kW/h • Kiềng gang
Bếp gas đôi HOMY HD036C
Bếp gas đôi HOMY HD036C Thông số kỹ thuật Bếp ga HD036C • Mặt kính bếp chịu lực,chịu nhiệt dày 8mm, bo viền • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn • Mâm chia lửa bằng đồng, với 2 vòng lửa xòe • Công suất nhiệt 4.3kW/h
Bếp gas âm đôi HOMY HD036B
Bếp gas âm đôi HOMY HD036B Thông số kỹ thuật Bếp ga HD036B • Mặt kính bếp chịu lực,chịu nhiệt dày 8mm, bo viền • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn • Mâm chia lửa bằng đồng, với 3 vòng lửa, đốt thẳng • Công suất nhi
Bếp gas đôi HOMY HD037S
Bếp gas đôi HOMY HD037S Thông số kỹ thuật Bếp ga HD037S • Mặt kính bếp chịu lực,chịu nhiệt dày 8mm, bo viền • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn được sản xuất tại Đức • Mâm chia lửa bằng đồng, với 3 vòng lửa, ki
Bếp gas đôi HOMY HD037
Bếp gas đôi HOMY HD037 Thông số kỹ thuật Bếp ga HD037 – Số bếp nấu 02 với 3 vòng đánh lửa -Mặt kính màu đen sang trọng, chịu lực, chịu nhiệt – Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn. – Hệ thống đánh lửa
Bếp gas đôi HOMY HD036A
Bếp gas đôi HOMY HD036A Thông số kỹ thuật của bếp Gas âm đôi Model: HD- 036 – Số bếp nấu 02. – Số vòng đánh lửa 03 + 03. – Mặt bếp là kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm – Cảm ứng ngắt Gas tự động bẳng van an toàn.
Bếp từ hồng ngoại HOMY HD040
Bếp từ hồng ngoại HOMY HD040 Thông số kỹ thuật của Bếp điện từ : HD- 040 Sốbếpnấu: 02 (1 bếphồngngoại, 1 bếptừ Màu sắc: Đen. Công suất: 4000W. Điều khiển dạng cảm ứng ẩn (Touchcontrol) Chức năng khóa an toàn. Hệ thống bả
Bếp hồng ngoại đơn HOMY HD041
Bếp hồng ngoại đơn HOMY HD041 Thông số kỹ thuật của bếp Hồng ngoại HD-041 Chế độ điều khiển cảm ứng thông minh – Không kén nồi (có thể đun được cả nồi bằng thủy tinh và nồi gốm; sứ…) – Thông minh với chức năng hẹn
Bếp gas âm Taka TKA88D1
Bếp gas âm Taka TKA88D1 Mã sản phẩm Bếp gas âm Taka TKA88D1 Xuất xứ Việt nam Kích thước mặt bếp 730 x 410 mm Kích thước lắp đặt 630 x 350 mm Lượng gas tiêu thụ 0,425kg/h Đặc điểm nổi bật Mặt bếp kính Tempered Glass c
Bếp gas âm Taka TKA88C1
Bếp gas âm Taka TKA88C1 Mã sản phẩm Bếp gas âm Taka TKA88C1 Xuất xứ Việt nam Kích thước mặt bếp 750 x 430 mm Kích thước lắp đặt 630 x 350 mm Lượng gas tiêu thụ 0,4kg/h Đặc điểm nổi bật Mặt bếp kính Tempered Glass cư
Bếp gas âm Taka TK-105B
Bếp gas âm Taka TK-105B Mã sản phẩm Bếp gas âm Taka TK-105B Xuất xứ Việt nam (Công nghệ bát đồng) Kích thước mặt bếp 760 x 450 mm Kích thước lắp đặt 680 x 380 mm Trọng lượng 14kg Công suất lò đốt 3.2kw x 2 Đặc đi
Bếp gas âm Taka TK-106IP
Bếp gas âm Taka TK-106IP Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy hút mùi các loại, liên hệ 0966.794.768
Bếp gas kính Taka DK68C
Bếp gas kính Taka DK68C Mã sản phẩm Bếp gas dương kính Taka DK68C Xuất xứ Việt nam Kích thước 700 x 370 mm Lượng gas tiêu thụ 0,22kg/h Đặc điểm nổi bật Mặt bếp kính an toàn chịu lực, chịu nhiệt - Đánh lửa cơ học (
Bếp gas kính Taka KG5
Bếp gas kính Taka KG5 Mã sản phẩm Bếp gas dương kính Taka KG5 Xuất xứ Việt nam Kích thước 700 x 375 mm Lượng gas tiêu thụ 0,22kg/h Đặc điểm nổi bật Mặt bếp kính an toàn chịu lực, chịu nhiệt. Công nghệ kiềng gang
Bếp gas kính Taka DK70D
Bếp gas kính Taka DK70D Mã sản phẩm Bếp gas dương kính Taka DK70D Xuất xứ Việt nam Kích thước 687 x 364 mm Lượng gas tiêu thụ 0,44kg/h Đặc điểm nổi bật Mặt bếp kính an toàn chịu lực, chịu nhiệt. Kiềng thép tráng men
BẾP TỪ TAKA I2ND
BẾP TỪ TAKA I2ND Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ beepf từ, bếp gas, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp từ TAKA I2T
Bếp từ TAKA I2T Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp từ, bếp gas, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp từ TAKA TKI268GE
Bếp từ TAKA TKI268GE Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy lọc nước các hãng khác nhau, liên hệ 0966.794.768
Bếp từ TAKA TKI2EU
Bếp từ TAKA TKI2EU Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ máy lọc nước, bếp gas, bếp từ, máy hút mùi, liên hệ 0936.0936.71
Bếp từ TAKA TKI828N
Bếp từ TAKA TKI828N Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ máy lọc nước, bếp từ, bếp gas, máy hút mùi liên hệ 0936.0936.71
Bếp từ Canzy CZ 702IPA
Bếp từ Canzy CZ 702IPA Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp từ, bếp gas, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp từ CANZY CZ - BM720T
Bếp từ CANZY CZ - BM720T Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp từ, bếp gas, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp từ CANZY CZ - 923
Bếp từ CANZY CZ - 923 Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp từ, bếp gas, máy hút mùi bếp các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp từ CANZY CZ - 900GB
Bếp từ CANZY CZ - 900GB Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy hút mùi bếp, liên hệ 0966.794.768
Bếp từ CANZY CZ 3002SS
Bếp từ CANZY CZ 3002SS Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp từ, bếp gas, máy hút mùi bếp các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp ga âm Canzy - CZ 118S
Bếp ga âm Canzy - CZ 118S Điện máy Tân Phong chuyên cung cấp bếp gas, bếp từ, máy hút mùi bếp các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp ga âm Canzy - CZ 762
Bếp ga âm Canzy - CZ 762 Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp gas âm Canzy CZ-32LE/LUXURY
Bếp gas âm Canzy CZ-32LE/LUXURY Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp gas âm Canzy CZ-662
Bếp gas âm Canzy CZ-662 Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp gas âm Canzy CZ-730
Bếp gas âm Canzy CZ-730 Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ máy hút mùi, bếp gas, bếp từ, đèn sưởi các loại, liên hệ: 0936.0936.71
Bếp gas âm Chef’s EH-G238A
Bếp gas âm Chef’s EH-G238A Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy hút mùi các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp gas âm Chef’s EH-G238B
Bếp gas âm Chef’s EH-G238B Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas, bếp từ, máy hút mùi các loại, liên hệ 0966.794.768
Bếp gas công nghiệp Sunhouse SHB-V5A2
Bếp gas công nghiệp Sunhouse SHB-V5A2 Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas công nghiệp các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp  gas công nghiệp Goldsun GS-CN5A2
Bếp gas công nghiệp Goldsun GS-CN5A2 Điện máy Tân Phong chuyên cung cấp bếp gas công nghiệp các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp gas công nghiệp Fancy FC.6S
Bếp gas công nghiệp Fancy FC.6S Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas công nghiệp các hãng, liên hệ 0936.0936.71
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP FOTAMI
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP FOTAMI Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ bếp gas công nghiệp các loại, liên hệ 0936.0936.71
Bếp nhập khẩu tại Hải Phòng
Máy hút mùi HOMY HD080
Máy hút mùi HOMY HD080 Máy hút mùi HOMY HD080 Công suất hút 1000 m3/h. – Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát – 3 tốc độ điều khiển cảm ứng – Bộ lọc mỡ : Màng lọc bằng than + nhôm 5 lớp.
Máy hút mùi HOMY Model HD-068A
Máy hút mùi HOMY Model HD-068A Công suất hút 1000 m3/h. – Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính. – Đèn chiếu sáng Led ( 2 x 1,5 W ) – Phím điều khiển cơ – Chất liệu/màu sắc Inox, kính . – Tổng điện năng tiêu thụ 190 W/h. – Độ
Máy hút mùi HOMY Model HD-068
Máy hút mùi HOMY Model HD-068 Công suất hút 1000 m3/h. – Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính. – Đèn chiếu sáng Led ( 2 x 1,5 W ) – Phím điều khiển cơ – Chất liệu/màu sắc Inox, kính . – Tổng điện năng tiêu thụ 190 W/h. – Độ
Máy hút mùi HOMY Model HD-066
Máy hút mùi HOMY Model HD-066 Thông số kỹ thuật của Máy hút mùi Model:HD- 066 Công suất hút 1000 m3/h. – Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính. – Đèn chiếu sáng Led ( 2 x 1,5 W ) – Phím điều khiển cơ – Chất liệu/màu sắc Inox, kính
Máy hút mùi HOMY Model HD-086
Máy hút mùi HOMY Model HD-086 Thông số kỹ thuật của Máy hút mùi Model:HD- 086 Chất liệu: inox toàn phần không rỉ Động cơ: 2Motor x 80W Công suất: 700m3 Độ ồn: 56db Điều khiển: phím bấm – 3 tốc độ Đèn chiếu sáng 1x40W Lưới lọc
Máy hút mùi HOMY Model HD-069
Máy hút mùi HOMY Model HD-069 Thông số kỹ thuật của Máy hút mùi Model:HD- 069 – Công suất hút 900 m3/h. – Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát – Bộ lọc mỡ : Màng lọc bằng than + nhôm 5 lớp. – Đèn chiếu sáng Led. – Phím đi
Hút mùi nhập khẩu tại Hải Phòng
Máy lọc nước Aquastar AS8000
Máy lọc nước Aquastar AS8000 MÔ TẢ SẢN PHẨM - Kích thước: 40cm x 27cm x 40cm - Trọng lượng khô: 08 kg - Trọng lượng có nước: 13 kg - Áp lực nước yêu cầu 15 PSI - Xuất xứ: malaisia - Công nghệ: Nhật bản
Máy lọc nước Karofi 7 cấp cảm ứng
Máy lọc nước Karofi 7 cấp cảm ứng Máy lọc nước Karofi , máy lọc nước thông minh với 7 cấp cảm ứng, màn hình cảm ứng hiện thị TDS, Có hệ thống cảnh báo rò rỉ nước.
Máy lọc nước Aosmith RO
Máy lọc nước Aosmith RO Thiết kế nhỏ gọn, vòi nước sang trọng, công suất 284L/ngày, Công nghệ lọc RO tiên tiến, hệ thống giám sát điện tử, màn hình LED hiển thị Chức năng: Lọc nước thường Công suất:36W Dung tích bình c
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi - Sản phẩm mới của 2013 - Số cấp lõi lọc: 07 cấp - Cơ cấu: Vỏ Inox - Công suất lọc: 10 lít/giờ - Màng RO: Filmtec - USA - Lõi số 5: Nano Silver + Tạo vị - Lõi số 6: Tăng Oxy cho nước - Lõi số 7: Tạ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi Sản phẩm mới của 2013 - Số cấp lõi lọc: 08 cấp - Cơ cấu: Vỏ Inox - Công suất lọc: 10 lít/giờ - Màng RO: Filmtec - USA - Lõi số 5: Nano Silver + Tạo vị - Lõi số 6: Tăng Oxy cho nước - Lõi số 7: Tạo
Máy lọc nước kangaroo 9 lõi tủ vertu
Máy lọc nước kangaroo 9 lõi tủ vertu - Đặc điểm nổi bật của máy lọc nước Kangaroo 9 lõi lọc là loại bỏ các tạp chất trong nước như bùn đất, rỉ sét, kim loại nặng, Canxi cáu cặn, mùi clo, mùi tanh trong nước, loại bỏ vi khuẩn amip
Máy lọc nước Kangaroo RO 5 lõi lọc
Máy lọc nước Kangaroo RO 5 lõi lọc Bảo hành:Bảo hành 2 năm + 5 năm bảo trì tại nhà Tình trạng:Còn hàng Tủ vỏ Inox không nhiễm từ - Xuất xứ : Chính hãng - Đã bao gồm Phụ kiện: Máy Lọc Nước Kangaroo đầy đủ theo tiêu chuẩn hãng
Máy lọc nước kangaroo RO 6 lõi lọc
Máy lọc nước kangaroo RO 6 lõi lọc Bảo hành:Bảo hành 2 năm + 5 năm bảo trì tại nhà Tình trạng:Còn hàng Tủ vỏ Inox không nhiễm từ - Xuất xứ : Chính hãng - Đã bao gồm Phụ kiện: Máy Lọc Nước Kangaroo đầy đủ theo tiêu chuẩn hãng
Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi
Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi iRO 5 cấp lọc cung cấp cho khách hàng những tính năng hoàn hảo - Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi iRO - Tự động sục r
Máy lọc nước Karofi thông minh 6 lõi
Máy lọc nước Karofi thông minh 6 lõi Máy lọc nước Karofi thông minh 6 lõi lọc - Tự động báo khi cần thay lõi - Tự động sục rửa màng RO - Tự động lọc nước - Tự động báo khi nước cấp yếu - Tự động xả nước thải - Tự động
Máy lọc nước Karofi thông minh 7 lõi
Máy lọc nước Karofi thông minh 7 lõi Máy lọc nước Karofi thông minh 7 lõi - Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 7 lõi - Tự động sục rửa màng RO - Tự động lọc nước - Tự động báo khi nước cấp y
Máy lọc nước Karofi thông minh 8 lõi
Máy lọc nước Karofi thông minh 8 lõi Máy lọc nước Karofi thông minh 8 lõi » Tự động sục rửa màng RO » Tự động lọc nước » Tự động báo khi nước cấp yếu » Tự động xả nước thải » Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
Máy lọc nước Karofi thông minh 9 lõi lọc
Máy lọc nước Karofi thông minh 9 lõi lọc Máy lọc nước Karofi thông minh 9 lõi iRO 9 Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 9 lõi iRO - Tự động sục rửa màng RO - Tự động lọc nước - Tự động báo khi nước
Máy lọc nước kosovota 7 cấp
Máy lọc nước kosovota 7 cấp => Công suất lọc: 10 lít/giờ => Công suất tiêu thụ điện của máy lọc: 24W => Kích thước máy: Cao x Rộng x Sâu = 45 x 40 x 30 (cm) => Kích thước bình chứa nước: Phi 28 x 40 (cm) => Dung tích bình chứa nước:
Máy lọc nước kosovota 8 cấp
Máy lọc nước kosovota 8 cấp => Công suất lọc: 10 lít/giờ => Công suất tiêu thụ điện của máy lọc: 24W => Kích thước máy: Cao x Rộng x Sâu = 45 x 40 x 30 (cm) => Kích thước bình chứa nước: Phi 28 x 40 (cm) => Dung tích bình chứa nước:
Máy lọc nước kosovota 9 cấp
Máy lọc nước kosovota 9 cấp => Công suất lọc: 10 lít/giờ => Công suất tiêu thụ điện của máy lọc: 24W => Kích thước máy: Cao x Rộng x Sâu = 45 x 40 x 30 (cm) => Kích thước bình chứa nước: Phi 28 x 40 (cm) => Dung tích bình chứa nước:
Máy lọc nước kosovota 9 cấp UV
Máy lọc nước kosovota 9 cấp UV => Công suất lọc: 10 lít/giờ => Công suất tiêu thụ điện của máy lọc: 24W => Kích thước máy: Cao x Rộng x Sâu = 45 x 40 x 30 (cm) => Kích thước bình chứa nước: Phi 28 x 40 (cm) => Dung tích bình chứa nước:
Máy lọc nước RO Aosmith AR75
Máy lọc nước RO Aosmith AR75 Điện áp đầu vào: AC 220V, 50~60Hz Chức năng: Nước thường - lạnh Bình chứa nước: + Nước thường: 4,4 lít + Nước lạnh : 0,8 lít Công suất lọc: 75 GPD (284L/ngày) Trọng lượng (Kg): 11,5 Bảo hành: 12 tháng
Máy lọc nước RO Aosmith AR600
Máy lọc nước RO Aosmith AR600 Điện áp đầu vào: AC 220V, 50~60Hz Công suất (tổng): 107 W Chất lượng nước cấp: Nước máy sinh hoạt Công suất lọc/ngày: 600 GPD (94L/giờ) Phương pháp sục rửa: Tự động làm sạch
Máy lọc nước Europura UF CITI-X
Máy lọc nước Europura UF CITI-X Kết cấu nhỏ gọn, phù hợp với không gian hẹp Giữ lại khoáng chất, thích hợp với nước máy và nước mưa Không sử dụng điện năng, tốc độ lọc tối thiểu 60l/h Không dùng bình chứa vì lọc nước
Máy lọc nước Europura 20lít/h CITI 02 UV CB
Máy lọc nước Europura 20lít/h CITI 02 UV CB Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, tiết kiệm không gian - Rất ít nước thải, thấp hơn 10 lần so với các dòng máy trên thị trường - Lọc trực tiếp không qua bình chứa nên không sợ nước tồn đọng, khô
Máy lọc nước Europura 60lít/h CITI 06 UV
Máy lọc nước Europura 60lít/h CITI 06 UV Máy lọc nước Europura 60lit/h-CITI-06-UV Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, tiết kiệm không gian - Rất ít nước thải, thấp hơn 10 lần so với các dòng máy trên thị trường - Lọc trực tiếp không qua bình ch
Máy lọc nước Europura 60lít/h CITI 06 UV CB
Máy lọc nước Europura 60lít/h CITI 06 UV CB Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, tiết kiệm không gian - Rất ít nước thải, thấp hơn 10 lần so với các dòng máy trên thị trường - Lọc trực tiếp không qua bình chứa nên không sợ nước tồn đọng, khô
Máy lọc nước Europura 80 lít/h CITI
Máy lọc nước Europura 80 lít/h CITI Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, tiết kiệm không gian - Rất ít nước thải, thấp hơn 10 lần so với các dòng máy trên thị trường - Lọc trực tiếp không qua bình chứa nên không sợ nước tồn đọng, khô
Máy lọc nước Europura RO 10lit
Máy lọc nước Europura RO 10lit Bảo hành:24 tháng chính hãng Khuyến mại: bảo trì vĩnh viễn Tình trạng:Còn hàng Lượt truy cập:45
Máy lọc nước Pentair CW1
Máy lọc nước Pentair CW1 Tên sản phẩm: Máy lọc nước Pentair CW1 Tên viết tắt: Pentair CW1 Xuất xứ: Mỹ (USA) Công nghệ lọc: Màng siêu lọc UF Kích thước: W30 x D30 x H15 (nhỏ gọn) Chức năng: Nước máy có độ đục cao, không c
Máy lọc nước NANO GEYSER Ecotar 4
Máy lọc nước NANO GEYSER Ecotar 4 Geyser ECOTAR 4 không những cải thiện đáng kể khả năng xử lý các tạp chất hóa học so với các dòng máy lọc nước thông thường mà còn có khả năng xử lý các ô nhiễm mới do ô nhiễm môi trường, nhất
Máy lọc nước Nano Geyser TK5
Máy lọc nước Nano Geyser TK5 Model: Geyser - TK5 ( 5 cấp lọc ) Nguồn nước: Lọc nước máy. Công dụng: - Lọc nước uống ngay - Nước sau khi lọc giữ được khoáng chất cần thiết cho cơ thể Công suất lọc lớn: 150L/h: Bảo hành: 3 n
Máy lọc nước Kozaika 7 cấp
Máy lọc nước Kozaika 7 cấp Máy lọc nước Kozaika với 7 cấp lọc, lọc sạch các cặn bẩn có trong nước, đem lại nguồn nước tinh khiết.
Máy lọc nước Kozaika 8 cấp
Máy lọc nước Kozaika 8 cấp Máy lọc nước Kozaika 8 cấp với 8 quả lọc, lọc sạch cặn bẩn có trong nước, cho ra nguồn nước tinh khiết.
Máy lọc nước Kozaika 9 cấp lọc
Máy lọc nước Kozaika 9 cấp lọc Máy lọc nước Kozaika 9 cấp lọc với 9 lõi lọc, lọc sạch cặn bã có trong nước, cho ra nguồn nước tinh khiết
Máy lọc nước nóng lạnh Comath CM2681
Máy lọc nước nóng lạnh Comath CM2681 Model : CM 2681 Vỏ máy : làm bằng INNOX SUS 430#. Bình chứa nước nóng/lạnh : INNOX SUS 304#. Điện áp : AC 220-240 v
Máy lọc nước nóng lạnh Comath CM-3311
Máy lọc nước nóng lạnh Comath CM-3311 Model : CM - 3311 + Kiểu dáng : Cây đứng, + Số vòi : 1 vòi ba chế độ Nóng – Lạnh – Ấm + Loại vòi : Đồng mạ Crom + Khung, vỏ : Inox SUS 430 + Bình chứa nước nóng , lạnh : Inox 304
Máy làm nóng lạnh nước uống CM-3200
Máy làm nóng lạnh nước uống CM-3200 Model : CM-3200 Bình chứa nước nóng :3 lít Bình chứa nước lạnh : 2,2 lít Công suất làm nóng : 8 l/h Công suất làm lạnh : 9 l/h Nhiệt độ lạnh (độ C) : 6 -10 (độ C) - Tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Nhiệt
Máy lọc nước karofi 8 cấp thông minh tủ IQ
Máy lọc nước karofi 8 cấp thông minh tủ IQ Số cấp lọc: 8 cấp » Tủ IQ đẹp sang trọng » Tự động sục rửa màng RO » Tự động lọc nước » Tự động báo khi nước cấp yếu » Tự động xả nước thải » Tự động ngừng lọc khi bình ch
Máy lọc nước karofi 9 cấp thông minh 2.0
Máy lọc nước karofi 9 cấp thông minh 2.0 Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 9 lõi iRO – Tự động sục rửa màng RO – Tự động lọc nước – Tự động báo khi nước cấp yếu – Tự động xả nước thải
Máy lọc nước Kangen Leveluk SD 501
Máy lọc nước Kangen Leveluk SD 501 Máy lọc nước kangen Leveluk SD 501 hay còn gọi là Máy điện giải KANGEN LeveLukSD 501 – Là thiết bị y tế tại Nhật Bản là dòng sản phẩm máy điện giải bán chạy nhất thế giới của ENAGIC (Nhật Bản)
Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8
Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8 Là Model cao cấp nhất hiện nay Sản xuất 5 loại nước: » Strong Kangen Water (11.5 pH) » Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH) » Clean Water (7.0 pH) » Acidic (Beauty) water (6.0 pH) » Strong Acidic water (2.5 ph) *8 Tấm điện cực, tự
Máy lọc nước Điện giải Prime Water Korea
Máy lọc nước Điện giải Prime Water Korea Máy lọc nước điện phân ion kiềm Thương hiệu Prime Water, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc... Với tính năng lọc nước ưu việt, không chỉ tạo ra nguồn nước tinh khiết mà còn có tác dụng phòng ngừ
Bộ lọc thô đầu nguồn cho biệt thự
Bộ lọc thô đầu nguồn cho biệt thự Hệ thống lọc nước đầu nguồn 3 cột cho biệt thự là giải pháp hiệu quả lọc sạch mọi nguồn nước đầu vào, cung cấp nước sinh hoạt sạch tinh khiết cho toàn bộ khu biệt thự, chung cư.
Máy lọc nước Hàn Quốc HD Korea
Máy lọc nước Hàn Quốc HD Korea Máy lọc nước Hàn quốc nhập khẩu nguyên chiếc tại Hải Phòng, liên hệ 0966 794 768
Máy lọc nước không tủ Karofi KT80
Máy lọc nước không tủ Karofi KT80 Model: KT-KT80 Số cấp lọc: 08 cấp Loại bỏ hoàn toàn Asen, Amip ăn não Cơ cấu: Bộ lọc RO không tủ lắp gầm bếp Bình áp thép thông dụng Công suất lọc: 10 lít/giờ Màng RO: Filmtec – USA Lõi số 5: T33 bù kh
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS O-I128, 8 CẤP LỌC
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS O-I128, 8 CẤP LỌC Model: O-i128 Thiết kế nhỏ gọn tinh tế (rộng 290 x sâu 340 x cao 900) mm Bộ vi điều khiển thông minh ưu việt Màng lọc RO Aqualast siêu tiết kiệm – tương đương 70% nước tinh khiết Công suất 20L/h Số cấp l
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS O-I228, 8 CẤP LỌC
MÁY LỌC NƯỚC OPTIMUS O-I228, 8 CẤP LỌC Model: O-i228 Thiết kế nhỏ gọn tinh tế (rộng 290 x sâu 340 x cao 900) mm Tự động đo và hiển thị độ tinh khiết của nước sau lọc Bộ vi điều khiển thông minh ưu việt Màng lọc RO Aqualast siêu tiết kiệm
Máy lọc nước Nano  tại Hải Phòng
Công ty máy lọc nước Hải Phòng
Máy làm mát không khí DAIKO DKA-00800A
Máy làm mát không khí DAIKO DKA-00800A Mã Sản phẩm: DKA-00800A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 800 M³/H Công suất: 100 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-01500B
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-01500B Mã Sản phẩm: DKA-01500B (DSA-01500B) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 1500 M³/H Công suất: 90 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DKA-02500B
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DKA-02500B Mã Sản phẩm: DKA-02500B Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 2500 M³/H Công suất: 160 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-03500B
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-03500B Mã Sản phẩm: DKA-03500B (DSA-03500B) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 3500 M³/H Công suất: 300 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-04000A
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-04000A Mã Sản phẩm: DKA-04000A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 4000 M³/H Công suất: 160 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-06000A
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-06000A Mã Sản phẩm: DKA-06000A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 6000 M³/H Công suất: 200 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-06000B
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-06000B Mã Sản phẩm: DKA-06000B Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 6000 M³/H Công suất: 200 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-05000B
Máy làm mát không khí DAIKIO DKA-05000B Mã Sản phẩm: DKA-05000B (DKA-05000B) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 5000 M³/H Công suất: 210 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500D
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500D Mã Sản phẩm: DK-4500D (DKA-04500D) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 4500 M³/H Công suất: 220 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500C
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500C Mã Sản phẩm: DK-4500C (DKA-04500C) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 4500 M³/H Công suất: 220 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-5000C
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-5000C Mã Sản phẩm: DK-5000C (DKA-05000C) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 5000 M³/H Công suất: 210 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DKA-05500A
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DKA-05500A Mã Sản phẩm: DKA-05500A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 5500 M³/H Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-7000A
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-7000A Mã Sản phẩm: DK-7000A (DKA-07000A) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 7000 M³/H Công suất: 290 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-9000A
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-9000A Mã Sản phẩm: DK-9000A (DKA-09000A) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 9000 M³/H Công suất: 600 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DKA-10000A
Máy làm mát không khí DKA-10000A Mã Sản phẩm: DKA-10000A (DKA-10000A) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 10000 M³/H Công suất: 410 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát công nghiệp DAIKIO DK-15000A
Máy làm mát công nghiệp DAIKIO DK-15000A Mã Sản phẩm: DK-15000A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Công suất: 500 W
Máy làm mát công nghiệp DK-18000TX/TL/TN
Máy làm mát công nghiệp DK-18000TX/TL/TN Mã Sản phẩm: DK-18000TX/TL/TN Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Công suất: 1.500 W
Máy làm mát nhà xưởng DK-23000TX/TL
Máy làm mát nhà xưởng DK-23000TX/TL Mã Sản phẩm: DK-23000TX/TL Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 380V - 50Hz Lưu lượng gió: 23000 M³/H Công suất: 1.500 W Hướng gió thổi: Thổi xuống/lên
Máy làm mát nhà xưởng DK-36000TX
Máy làm mát nhà xưởng DK-36000TX Mã Sản phẩm: DK-36000TX Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 380V - 50Hz Lưu lượng gió: 36000 M³/H Công suất: 3.600 W Hướng gió thổi: Thổi xuống/lên
Máy làm mát công nghiệp DK-18000A
Máy làm mát công nghiệp DK-18000A Mã Sản phẩm: DK-18000A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Công suất: 550 W
Quạt treo CN450 Điện cơ Cánh đen to sải cánh 450mm 3 cánh
Quạt treo CN450 Điện cơ Cánh đen to sải cánh 450mm 3 cánh Điện máy Tân Phong chuyên phân phối quạt điện cơ hải Phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt treo Điện Cơ HP Công Nghiệp sải 650mm
Quạt treo Điện Cơ HP Công Nghiệp sải 650mm Quạt treo Điện Cơ HP Công Nghiệp sải 650MM, tặng kèm ổ cắm, liên hệ 0966.794.768
Quạt treo tường có khiển Điện cơ hải phòng
Quạt treo tường có khiển Điện cơ hải phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt treo tường điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0936.0936.71
Quạt Treo tường điện cơ hải phòng sải cánh 400mm
Quạt Treo tường điện cơ hải phòng sải cánh 400mm Điện máy tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải Phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt treo tường  450 (5 cánh) điện cơ Hải Phòng
Quạt treo tường 450 (5 cánh) điện cơ Hải Phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt treo tường điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt sàn điện cơ sải cánh 450mm cánh đen
Quạt sàn điện cơ sải cánh 450mm cánh đen Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt sàn sải cánh 450 mm 5 cánh điện cơ hải Phòng
Quạt sàn sải cánh 450 mm 5 cánh điện cơ hải Phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ Hải Phòng, liên hệ 0966.794.768
Quạt lửng điện cơ hải phòng sải cánh 400
Quạt lửng điện cơ hải phòng sải cánh 400 Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng, liên hệ 0966.794.768
QUẠT CÂY ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG SẢI CÁNH 450 - 3 CÁNH
QUẠT CÂY ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG SẢI CÁNH 450 - 3 CÁNH Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt cây điện cơ hải phòng sải cánh 450 - 5 cánh
Quạt cây điện cơ hải phòng sải cánh 450 - 5 cánh Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt rút lửng cá sải cánh 400 điện cơ hải Phòng
Quạt rút lửng cá sải cánh 400 điện cơ hải Phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt Rút lửng Kiểu Thái RL400 ( Xám ) điện cơ hải Phòng
Quạt Rút lửng Kiểu Thái RL400 ( Xám ) điện cơ hải Phòng Điện máy tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt Hộp Tản sải cánh 400 mm điện cơ hải phòng
Quạt Hộp Tản sải cánh 400 mm điện cơ hải phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt hộp tản B300 điện cơ hải phòng
Quạt hộp tản B300 điện cơ hải phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt để bàn B300 điện cơ hải phòng
Quạt để bàn B300 điện cơ hải phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt bàn sải cánh 400mm điện cơ hải phòng
Quạt bàn sải cánh 400mm điện cơ hải phòng Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt Công Nghiệp Gale SF750-P (CN 750)
Quạt Công Nghiệp Gale SF750-P (CN 750) Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Quạt Cây CN600 sải cánh 600mm
Quạt Cây CN600 sải cánh 600mm Điện máy Tân Phong chuyên bán buôn bán lẻ quạt điện cơ hải phòng các loại, liên hệ 0966.794.768
Cây nước nóng lạnh tại Hải Phòng
Bình năng lượng mặt trời Sơn Hà  GOLD 140L
Bình năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 140L Kích thước: Dài: 1265 mm Rộng: 1905 mm Cao: 1275 mm Phụ kiện đi kèm: 01 van 1 chiều bằng đồng Chấy liệu INOX SUS 304
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 168 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 168 lít/h Máy nước nóng năng lượng mặt trời tách áp. Dễ dàng lắp đặt và chi phí bảo trì thấp. Chất lượng bên trong cao đề tiếp tục duy trì chất lượng nước tốt. Ổn định hoạt động mà không có nguy
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 145 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 145 lít/h Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ultra solar Sử dụng công nghệ của ĐỨC , thiết kế bắt mắt, chất liệu bền đẹp, đảm bảo nhiệt năng cho từng hộ gia đình, tiết kiệm điện năng.
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 216lít/h
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 216lít/h Máy nước nóng năng lượng mặt trời tách áp. Dễ dàng lắp đặt và chi phí bảo trì thấp. Chất lượng bên trong cao đề tiếp tục duy trì chất lượng nước tốt. Ổn định hoạt động mà không có nguy
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar  240 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 240 lít/h Dễ dàng lắp đặt và chi phí bảo trì thấp Chất lượng bên trong cao đề tiếp tục duy trì chất lượng nước tốt Ổn định hoạt động mà không có nguy cơ vỡ đường ống Hệ thống làm nóng nhanh, năn
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 360 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Ultra Solar 360 lít/h Máy nước nóng năng lượng mặt trời tách áp. Dễ dàng lắp đặt và chi phí bảo trì thấp. Chất lượng bên trong cao đề tiếp tục duy trì chất lượng nước tốt. Ổn định hoạt động mà không có nguy
Bình năng lượng mặt trời Tân á DIAMOND 140 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Tân á DIAMOND 140 lít/h Tên sản phẩm: Bình Nước Nóng NLMT Tân Á DIAMOND (140L - Ống thủy tinh chân không) Xuất xứ: Việt Nam Chất liệu: linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 7 Năm Thông Số Kỹ Thuật: Chiều Dài: 2000m
Bình năng lượng mặt trời Tân á DIAMOND 160 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Tân á DIAMOND 160 lít/h Tên sản phẩm: Bình Nước Nóng NLMT Tân Á DIAMOND (160L - Ống thủy tinh chân không) Xuất xứ: Việt Nam Chất liệu: linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 7 Năm Thông Số Kỹ Thuật: Chiều Dài: 2000m
Bình năng lượng mặt trời Tân á DIAMOND 180 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Tân á DIAMOND 180 lít/h Tên sản phẩm: Bình Nước Nóng NLMT Tân Á DIAMOND (180L - Ống thủy tinh chân không) Xuất xứ: Việt Nam Chất liệu: linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 7 Năm Thông Số Kỹ Thuật: Chiều Dài: 200
Bình năng lượng mặt trời Tân á GOLD 140 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Tân á GOLD 140 lít/h Tên sản phẩm: Bình Nước Nóng NLMT Tân Á Gold(140L - Ống thủy tinh chân không công nghệ dầu) Xuất xứ: Việt Nam Chất liệu: linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 5 Năm Thông Số Kỹ Thuật: Ch
Bình năng lượng mặt trời Tân á Gold 160 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Tân á Gold 160 lít/h Tên sản phẩm: Bình Nước Nóng NLMT Tân Á SILVER (160L - Ống thủy tinh chân không công nghệ dầu) Xuất xứ: Việt Nam Chất liệu: linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 5 Năm Thông Số Kỹ Thuật: C
Bình năng lượng mặt trời Tân á Gold 180 lít/h
Bình năng lượng mặt trời Tân á Gold 180 lít/h Tên sản phẩm: Máy Nước Nóng NLMT Tân Á Gold (180L - Ống thủy tinh chân không công nghệ dầu) Xuất xứ: Việt Nam Chất liệu: linh kiện nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 5 Năm Thông Số Kỹ Thuật: Ch
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng TITAN 200 Lít/h
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng TITAN 200 Lít/h Máy nước nóng năng lượng mặt trời TITAN 200 LítL Được sản xuất trên dây chuyền tự dộng hóa hiện đại nhất Châu Âu. - Với công nghệ ống dẫn dầu đến từ CHLB Đức có khả năng siêu dẫn nhiệt t
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng TITAN 180 lít/h
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng TITAN 180 lít/h Thái dương năng Sơn Hà TITAN 180L Được sản xuất trên dây chuyền tự dộng hóa hiện đại nhất Châu Âu. - Với công nghệ ống dẫn dầu đến từ CHLB Đức có khả năng siêu dẫn nhiệt tốc độ làm nóng c
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng TITAN 320 lít/1h
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng TITAN 320 lít/1h Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN 320 Lít 28 ống Được sản xuất trên dây chuyền tự dộng hóa hiện đại nhất Châu Âu. - Với công nghệ ống dẫn dầu đến từ CHLB Đức có khả năng siêu dẫn nhiệt tốc độ
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng Diamond 140 lít/h
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng Diamond 140 lít/h Thái dương năng Diamond là sự kết hợp và cải tiến của hai dòng sản phẩm Titan và Gold nên được đánh giá là hoàn hảo về khả năng hấp thụ và lưu trữ nhiệt . - Kích thước : (dài x rộng x cao ) 1260x1
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng Diamond 160lít/h
Bình năng lượng mặt trời thái dương năng Diamond 160lít/h Thái dương năng Diamond là sự kết hợp và cải tiến của hai dòng sản phẩm Titan và Gold nên được đánh giá là hoàn hảo về khả năng hấp thụ và lưu trữ nhiệt . - Kích thước : (dài x rộng x cao ) 1420x1
Bình năng lượng mặt trời Thái dương năng Diamond 180lít/h
Bình năng lượng mặt trời Thái dương năng Diamond 180lít/h Thái dương năng Diamond là sự kết hợp và cải tiến của hai dòng sản phẩm Titan và Gold nên được đánh giá là hoàn hảo về khả năng hấp thụ và lưu trữ nhiệt . - Kích thước : (dài x rộng x cao ) 1580x1
Bình nước nóng NLMT Sơn Hà GOLD 180 Lít
Bình nước nóng NLMT Sơn Hà GOLD 180 Lít Tên sản phẩm Năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180 Lít Bảo hành 5 năm Kho hàng Mới 100% - Có hàng
THÁI DƯƠNG NĂNG FLAT GOLD 150L TẤM ĐƠN
THÁI DƯƠNG NĂNG FLAT GOLD 150L TẤM ĐƠN Thái dương năng tấm phẳng Flat Gold là dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời SỐ 1. Sản phẩm máy nước nóng năng lương mặt trời tấm phẳng Flat Gold là sản phẩm thông dụng, hiệu suất đ
THÁI DƯƠNG NĂNG FLAT SILVER 150L-N
THÁI DƯƠNG NĂNG FLAT SILVER 150L-N Thái dương năng tấm phẳng nằm ngang Flat Silver là dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời SỐ 1 Sản phẩm máy nước nóng năng lương mặt trời tấm phẳng Flat Silver nằm ngang có giá thành cạnh
Máy nước nóng năng lượng mặt trời UFP 150L
Máy nước nóng năng lượng mặt trời UFP 150L MÁY NƯỚC NÓNG UFP-200L - Hãng sản xuất: LINUO RITTER - Xuất xứ: Linuo Ritter Germany - Bảo hành: 6 năm
Máy nước nóng năng lượng mặt trời UFP 200L
Máy nước nóng năng lượng mặt trời UFP 200L Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ultra Solar mặt phẳng chống ăn mòn, liên hệ: 0936 0936 71
Máy nước nóng năng lượng mặt trời UFP 300L
Máy nước nóng năng lượng mặt trời UFP 300L MÁY NƯỚC NÓNG UFP-150L - Hãng sản xuất: LINUO RITTER - Xuất xứ: Ritter Germany - Bảo hành: 6 năm
Hệ thống nước nóng cho trung tâm khách sạn, biệt thự
Hệ thống nước nóng cho trung tâm khách sạn, biệt thự HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM CHO KHÁCH SẠN VÀ BỆNH VIỆN . - Hãng sản xuất: Ritter Gruppe - Xuất xứ: SINO - GERMANY - Giá bán: liên hệ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Gold Fish 140l
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Gold Fish 140l Mã SP: GOLD FISH -NK 140 (Ống thường) Giá KM: Liên hệ để có giá tốt nhất Chất liệu: INOX SUS 304-2B Vận chuyển: Miễn phí nội thành
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời GOLD FISH 160 lít
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời GOLD FISH 160 lít Mã SP: GOLD FISH -NK 160 (Ống thường) Giá KM: Liên hệ để có giá tốt nhất Chất liệu: INOX SUS 304-2B Vận chuyển: Miễn phí nội thành
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời GOLD FISH 180 lít
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời GOLD FISH 180 lít Mã SP: GOLD FISH -NK 180 (Ống thường) Giá KM: Liên hệ để có giá tốt nhất Chất liệu: INOX SUS 304-2B Vận chuyển: Miễn phí nội thành
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời GOLD FISH 200 lít
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời GOLD FISH 200 lít Mã SP: GOLD FISH -NK 200 (Ống thường) Giá KM: Liên hệ để có giá tốt nhất Chất liệu: INOX SUS 304-2B Vận chuyển: Miễn phí nội thành
Năng lượng mặt trời tại Hải Phòng
Cửa hàng bán máy lọc nước Hải Phòng