Danh mục sản phẩm Tư vấn sản phẩm
Cửa hàng bán máy lọc nước Hải Phòng

Máy làm mát không khí DAIKO

Máy làm mát công nghiệp DK-18000A
Máy làm mát công nghiệp DK-18000A Mã Sản phẩm: DK-18000A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Công suất: 550 W
Máy làm mát nhà xưởng DK-36000TX
Máy làm mát nhà xưởng DK-36000TX Mã Sản phẩm: DK-36000TX Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 380V - 50Hz Lưu lượng gió: 36000 M³/H Công suất: 3.600 W Hướng gió thổi: Thổi xuống/lên
Máy làm mát nhà xưởng DK-23000TX/TL
Máy làm mát nhà xưởng DK-23000TX/TL Mã Sản phẩm: DK-23000TX/TL Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 380V - 50Hz Lưu lượng gió: 23000 M³/H Công suất: 1.500 W Hướng gió thổi: Thổi xuống/lên
Máy làm mát công nghiệp DK-18000TX/TL/TN
Máy làm mát công nghiệp DK-18000TX/TL/TN Mã Sản phẩm: DK-18000TX/TL/TN Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Công suất: 1.500 W
Máy làm mát công nghiệp DAIKIO DK-15000A
Máy làm mát công nghiệp DAIKIO DK-15000A Mã Sản phẩm: DK-15000A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Công suất: 500 W
Máy làm mát không khí DKA-10000A
Máy làm mát không khí DKA-10000A Mã Sản phẩm: DKA-10000A (DKA-10000A) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 10000 M³/H Công suất: 410 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-9000A
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-9000A Mã Sản phẩm: DK-9000A (DKA-09000A) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 9000 M³/H Công suất: 600 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-7000A
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-7000A Mã Sản phẩm: DK-7000A (DKA-07000A) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 7000 M³/H Công suất: 290 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DKA-05500A
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DKA-05500A Mã Sản phẩm: DKA-05500A Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 5500 M³/H Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-5000C
Máy làm mát không khí DAIKIO DK-5000C Mã Sản phẩm: DK-5000C (DKA-05000C) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 5000 M³/H Công suất: 210 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500C
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500C Mã Sản phẩm: DK-4500C (DKA-04500C) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 4500 M³/H Công suất: 220 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500D
Máy làm mát cao cấp DAIKIO DK-4500D Mã Sản phẩm: DK-4500D (DKA-04500D) Sản xuất tại: Xem chi tiết trên sản phẩm Điện áp: 220V - 50Hz Lưu lượng gió: 4500 M³/H Công suất: 220 W Hướng gió thổi: 4 chiều
Bếp từ EUROSUN tại Hải Phòng

Máy làm mát DAIKO tại Hải Phòng

Cửa hàng bán máy làm mát DAIKO tại Hải Phòng

Máy làm mát DAIKO giá rẻ tại Hải Phòng