Danh mục sản phẩm Tư vấn sản phẩm
Cửa hàng bán máy lọc nước Hải Phòng

Máy lọc nước Công suất lớn

Máy lọc nước kosovota 100 lít
Máy lọc nước kosovota 100 lít Máy lọc nước kosovo 100L / 1 giờ 02 bơm 29V ( 36V ) Van điện từ 220V loại công nghiệp 05 màng 100G
Máy lọc nước kosovota 80 lít
Máy lọc nước kosovota 80 lít Máy lọc nước kosovo 80L / 1 giờ 02 bơm 29V ( 36V ) Van điện từ 220V loại công nghiệp 04 màng 100G; Bình áp 11G
Máy lọc nước kosovota 50 lít
Máy lọc nước kosovota 50 lít Máy lọc nước kosovo 50L/1 giờ 02 bơm 29V ( 36V ); 02 màng 75G Van điện từ 220V loại công nghiệp 01 màng 100G; Bình áp 11G CÓ VỎ : THÊM 2,500,000 VNĐ
Máy lọc nước kosovota 30 lít
Máy lọc nước kosovota 30 lít Máy lọc nước kosovo 30L/1 giờ 02 bơm 24V Van điện từ 220V loại công nghiệp 02 màng 75G; 01 Bình áp 11G CÓ VỎ : THÊM 2,500,000 VNĐ
Bán máy lọc nước tại Hải Phòng

Bán máy lọc nước công suất lớn tại Hải Phòng

Gía bán máy lọc nước công suất lớn tại Hải Phòng

Máy lọc nước công suất lớn tốt nhất Hải Phòng