Danh mục sản phẩm Tư vấn sản phẩm
Cửa hàng bán máy lọc nước Hải Phòng

Máy hút mùi BESUTO

MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-70A
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-70A - Mã sản phẩm: BST-70A - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 850 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi cổ điển - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Máy hút mùi BeSuto BST 70B
Máy hút mùi BeSuto BST 70B - Mã sản phẩm: BST 70B - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 600 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi cổ điển - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Máy hút mùi BESUTO BST-700P
Máy hút mùi BESUTO BST-700P - Mã sản phẩm: BST-700P - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 1050 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700SK
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700SK - Mã sản phẩm: BST-700SK - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 950 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm
Máy hút mùi BESUTO BST-700GB
Máy hút mùi BESUTO BST-700GB - Mã sản phẩm: BST-700GB - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 1050 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700C
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700C - Mã sản phẩm: BST-700C - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 1050 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm

Máy hút mùi BESUTO tại Hải Phòng

Cửa hàng bán máy hút mùi BESUTO tại Hải Phòng

Máy hút mùi BESUTO tốt nhất tại Hải Phòng