Danh mục sản phẩm Tư vấn sản phẩm
Cửa hàng bán máy lọc nước Hải Phòng

Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8

Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8
Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8 Là Model cao cấp nhất hiện nay Sản xuất 5 loại nước: » Strong Kangen Water (11.5 pH) » Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH) » Clean Water (7.0 pH) » Acidic (Beauty) water (6.0 pH) » Strong Acidic water (2.5 ph) *8 Tấm điện cực, tự

Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8 tốt nhất tại hải phòng

Cửa hàng bán Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8 tại hải phòng

Máy lọc nước điện giải Leveluk Kangen 8 chính hãng tại hải phòng