Danh mục sản phẩm Tư vấn sản phẩm
Cửa hàng bán máy lọc nước Hải Phòng

Máy hút mùi BESUTO

MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-70A
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-70A - Mã sản phẩm: BST-70A - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 850 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi cổ điển - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Máy hút mùi BeSuto BST 70B
Máy hút mùi BeSuto BST 70B - Mã sản phẩm: BST 70B - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 600 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi cổ điển - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: 2 năm
Máy hút mùi BESUTO BST-700P
Máy hút mùi BESUTO BST-700P - Mã sản phẩm: BST-700P - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 1050 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700SK
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700SK - Mã sản phẩm: BST-700SK - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 950 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm
Máy hút mùi BESUTO BST-700GB
Máy hút mùi BESUTO BST-700GB - Mã sản phẩm: BST-700GB - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 1050 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700C
MÁY HÚT MÙI BESUTO BST-700C - Mã sản phẩm: BST-700C - Hãng sản xuất: Besuto - Công suất: 1050 m3/h - Kích thước: 70 cm - Phân loại: Máy hút mùi gắn tường - Thương hiệu: Thiết bị nhà bếp Besuto - Bảo hành: bảo hành 2 năm
Bếp từ EUROSUN tại Hải Phòng

Máy hút mùi BESUTO tại Hải Phòng

Cửa hàng bán máy hút mùi BESUTO tại Hải Phòng

Máy hút mùi BESUTO tốt nhất tại Hải Phòng